Bütün Vəkillər Rusiya burada! Ən böyük hüquqi portal.


İnzibati Hüquqpozmanın - Online Rusiyalı Hüquqşünaslar


o cümlədən Məcəlləsinə uyğun olaraq

Az ağır cinayətlər qarşı vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının həyata keçirilir çərçivəsində inzibati prosedurlarınpozan şəxslər davranış qaydaları müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyətə cəlb edilirlər Məcəlləsinə uyğun olaraq.