Bütün Vəkillər Rusiya burada! Ən böyük hüquqi portal.


Rusiya İxrac


İştirakçıları ticarətin iqtisadiyyatı baxa bilər

o cümlədən milyondan çox iqtisadi göstəricilərininvalyuta məzənnələri. dövlət istiqrazlarının gəlirlilik. fond indeksləri və qiymətinin malların. Bu. müştərilərə API yükləmək üçün milyonlarla satır məlumat.

yükləmək və müqayisə məlumat dünya ölkələrinin

sorğu real vaxt iqtisadi təqvim.

Qeydiyyatdan yenilikləri və quotes almaq.

səhm və istiqrazların. Rusiya iqtisadiyyatı çox asılıdır ixracından xammal məhsullarının satışından əldə edilən gəlirləri xam neft. neft məhsulları və təbii qazın payına düşür. yarısı federal büdcə Rusiya Federasiyasının.